Aktualności

ROK SZKOLNY 2018/2019

Wrzesień – grudzień

Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa - zakupy, realizacja wymagań.

23 – 31 października

Święto Biblioteki w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych

Otwarcie punktu book-crossingu (z inicjatywy Samorządu Szkolnego)

Listopad

Udział w akcji „Upoluj książkę”

Wystawa wspomnieniowa „Odeszli w minionym roku”

Wystawy rocznicowe (100 lat niepodległej Polski)

Realizacja projektu „Władysławiacy czytają Herberta”  (26 listopada)

Styczeń

Prezentacja w wyznaczonym miejscu w bibliotece wszystkich książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Luty

Prezentacja wystawy „Losy pisarzy, losy książek”  na „Dzień Języka Polskiego”

Wystawa zielników przygotowanych przez uczniów klasy III D

Godziny otwarcia

Biblioteka jest otwarta dla czytelników każdego dnia. 

Poniedziałki: 7:50 - 15:50

Wtorki: 7:50 - 15:50

Środy: 7:50 - 12:50 (zmienne)

Czwartki: 7:50 - 15:50

Piątki: 7:50 - 14:50

Informacje

Biblioteka szkolna jest pracownią uczniów i nauczycieli, miejscem cichej pracy, czytania, zbierania materiałów z różnych źródeł zarówno tradycyjnych jak i internetowych. Biblioteka szkolna każdego dnia jest otwarta dla czytelników. Mamy bogaty i różnorodny księgozbiór. Można w nim znaleźć  lektury, pozycje popularnonaukowe z różnych dziedzin, repetytoria z przedmiotów szkolnych, literaturę piękną, fantastykę, a nawet klasykę dziecięcą.

W bibliotece znajdują się dwie czytelnie: w pierwszej znajdziecie 5 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu oraz 5 miejsc do samodzielnej nauki i lektury czasopism. w drugiej znajduje się 5 miejsc do cichej pracy, z bezpośrednim dostępem do części księgozbioru podręcznego

Całość księgozbioru podręcznego zgromadzonego w obu czytelniach liczy sobie około 1000 vol. Pozycje z księgozbioru podręcznego w razie potrzeby można wypożyczyć do domu, na warunkach ustalonych z nauczycielem bibliotekarzem.

W każdej czytelni jest do dyspozycji komplet szachów.

Biblioteka dysponuje księgozbiorem ponad  23 tysięcy woluminów, a także zbiorami multimedialnymi dla celów dydaktycznych w liczbie ponad 400 jednostek inwentarzowych.

Nasze zbiory są wciąż uzupełniane bieżącymi zakupami. Są to zarówno lektury jak i inne pozycje z literatury pięknej i popularnonaukowej. Istotnym źródłem wzbogacania naszych zbiorów są również liczne dary przekazywane do biblioteki przez osoby prywatne i różne instytucje.

Książki można wybierać samodzielnie (wolny dostęp) lub poprosić o pomoc nauczyciela bibliotekarza

Biblioteka szkolna prenumeruje 19 tytułów czasopism (w tym część stanowią czasopisma metodyczne dla nauczycieli). Dodatkowo dysponujemy czasopismami przekazywanymi szkole przez instytucje lub osoby prywatne. W czytelni dostępne są następujące tytuły: 

Gazety codzienne:

* Rzeczpospolita

* Gazeta Wyborcza 

   oraz

Aura, Biuletyn IPN: Pamięć.pl, Charaktery, Cogito, Delta, Kino, Matematyka, Perspektywy, Polonistyka, Świat Nauki, Wiadomości Historyczne, Wiedza i Życie

Czasopisma mogą być wypożyczane do domu.

Zbiory Biblioteki szkolnej są komputeryzowane (w bazie znajdują się opisy książek wprowadzonych do księgozbioru od roku 2008 do chwili obecnej). W roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęło się wypożyczanie w oparciu o program komputerowy dla bibliotek szkolnych MOL Optivum

CO JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ?

Biblioteka naszej szkoły ma długoletnią tradycję. Gromadzone przez wiele lat zbiory, choć nie zachowały się do dziś w całości, cieszą oko prawdziwymi skarbami. Najstarsze w naszych zbiorach pozycje to między innymi:

Słownik języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego: tom 3 wydany w roku 1857, tom 5 wydany w roku 1859

Album wydany dla uczczenia Mikołaja Kopernika w roku 1873

Dzieła Aleksandra Fredry - tomy wydawane od roku 1880.

Wiele cennych pozycji to wydawnictwa z początku XX wieku (z adnotacją o zezwoleniu cenzury carskiej na druk),liczne są także książki wydane w okresie międzywojennym.

Szczególną część zbiorów bibliotecznych (tzw. zbiory specjalne) stanowią: 

publikacje książkowe nauczycieli oraz absolwentów naszej szkoły.

wycinki prasowe dotyczące szkoły

drobne publikacje prasowe uczniów i nauczycieli 

dokumenty  życia społecznego szkoły

Wiele pozycji w naszych zbiorach opatrzonych jest autografami. Takich pozycji mamy już ponad 120. Wśród nich są książki z autografami min. Czesława Miłosza, Władysława Bartoszewskiego, Adama Zagajewskiego ,Janusza Tazbira, Barbary Wachowicz, Hanny Krall,  Janusza Głowackiego, Wojciecha Tochmana, Szymona Hołowni, Rafała Kosika czy Anny Brzezińskiej. To przede wszystkim pamiątki spotkań tych twórców z uczniami naszej szkoły, głównie podczas corocznego Tygodnia Kultury.

Od 2004 roku, w październiku biblioteka obchodzi swoje Święto. To okazja, aby tym mocniej zwrócić uwagę na jej istnienie i działanie na terenie szkoły. Można w tym czasie obejrzeć  prezentacje ostatnio zakupionych nowości, wystawę wybranych cymeliów (czyli szczególnie cennych, najstarszych pozycji z naszego księgozbioru), a także inne wystawy tematyczne. Czasem odbywają się też spotkania z zaproszonymi gośćmi związanymi ze światem książki.

Wciągu roku szkolnego prezentowanych jest kilkanaście wystaw o różnej tematyce.

Pracę biblioteki regulują zapisy w Statucie Szkoły oraz Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

Galeria

P3210034
P3210031
P3210041
P3210040
P3210044
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5