Kontakt:

ul. Jagiellońska 38
03-719 Warszawa
tel. (022) 619 27 45
fax. (022) 741 07 32

Znajdź nas w Zumi

Sekretariat

Redakcja

Start
Start
Wycieczki
22-24 września
 klasa IIIA Kraków i Oświęcim
 p. Renata Karwowska, p. Iwona Włodarska
22-24 września
 klasa IB
 Płock i okolice
 p. Joanna Wojdan, P. Anna Łubniewska
    
 
WŁADYSŁAWIACY NA KONGRESIE BIO 2014
11 września 2014 r. w zabytkowych murach Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego odbył się I Kongres Polskiej Biochemii, Biologii Komórki, Biofizyki i Bioinformatyki. Celem największego w tym roku biologicznego zjazdu była przede wszystkim integracja środowiska naukowego oraz umożliwienie nawiązania współpracy między jego przedstawicielami. Dla nas, licealistów z Władysława IV, stanowił on niepowtarzalną okazję do zdobycia nowej wiedzy w najbardziej interesujących nas dziedzinach nauki oraz doświadczeń dotyczących najnowszych osiągnięć w biologii i medycynie.
 
Tekst: Marta Rogalska kl. ID
Czytaj całość
 
Zebranie z rodzicami
17 września o godz. 17:30 odbędzie się zebranie z rodzicami.
Zapraszamy!
 
Nasi olimpijczycy w roku szkolnym 2013/2014
LAUREACI I FINALIŚCI  
 
Zapisy do chóru szkolnego

  W tym roku szkolnym powstaje w naszej szkole wielogłosowy chór. Funkcję dyrygenta powierzono Panu Zbigniewowi Siekierzyńskiemu. Zespół będzie uświetniał imprezy szkolne, brał udział w konkursach, a także dopełniał oprawy mszy św., w których uczestniczą Władysławiacy. Zachęcamy do zaangażowania się w tę inicjatywę! 
                                     nutki
Zgłoszenia przyjmuje: Wojtek Siekierzyński, klasa IIa

 
Poznajemy Bibliotekę Narodową
Zgodnie z tradycją wraz z początkiem roku szkolnego najstarsi licealiści (klasy II i III) odwiedzają Bibliotekę Narodową. Podczas tych spotkań zapoznają się z jej historią i dniem dzisiejszym. Otrzymują też praktyczne wskazówki jak poruszać się po jej terenie, oraz jak korzystać z jej ogromnych zbiorów.

Tekst: I. Włodarska
 
IV Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików w Warszawie

Forum Młodych Chemików jest inicjatywą podjętą w 2011 roku przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. W tym roku odbyło się po raz czwarty, tym razem w Warszawie, w dniach 4.09 – 7.09.2014 roku.

Tekst: Marta Jakubik (III D) i Olga Drapała (II C)

Czytaj całość
 
Stypendia w roku szkolnym 2014/15
Zasady udzielania pomocy:
1. Przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego następuje na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletnich uczniów.
2. Stypendium przyznaje się uczniom z rodzin, w których miesięczny dochód (w miesiącu sierpniu ) na osobę nie przekracza 456 zł (netto).
3. Wypełniony wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć u pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.09.2014r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach za miesiąc sierpień, uzyskiwanych na osobę w rodzinie.
4. Druki wniosków można pobrać u pedagoga szkolnego lub na stronie http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i .
5. Stypendium rozlicza się na podstawie faktur za zakupione podręczniki, odzież i obuwie sportowe, bilety komunikacyjne, opłaty za kursy lub dodatkowe zajęcia, itp.
 
Wyprawka szkolna
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW KLAS 3 Liceum W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „WYPRAWKA SZKOLNA” NA ROK SZKOLNY 2014/2015
1. Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletnich uczniów.
2. Pomoc przyznaje się uczniom:
a.    z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 539 zł netto oraz niezależnie od dochodu mogą ubiegać się m.in. rodziny wielodzietne , czyli posiadające co najmniej 3 dzieci oraz rodzice w trudnej sytuacji  życiowej.
3. Wypełniony wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć u pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.09.2014r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach za miesiąc sierpień, uzyskiwanych na osobę w rodzinie.
4. Druki wniosków można pobrać u pedagoga szkolnego lub na stronie
www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6256-dofinansowanie-podrecznikow-i-materialow
 
Plan lekcji

Obowiązuje od poniedziałku 1 września 2014 r.

gimnazjum  

liceum  

 
Witamy w roku szkolnym 2014/2015!
Harmonogram dnia 1 września 2014 r.

  9.00 Msza św. w Katedrze św. Floriana
10.00 Uroczystość  w auli dla licealistów, godziny wychowawcze w klasach gimnazjum
11.00 Uroczystość w auli dla gimnazjalistów, godziny wychowawcze w klasach liceum
 
28 - 29 sierpnia 2014  zdejmowanie miary na mundurki
Zapraszamy uczniów klas pierwszych gimnazjum i liceum od godz. 9.00 do 11.30.
 
Informacja dla kandydatów do 58 Gimnazjum im. Władysława IV
W dniu 10 lipca o godz. 12.00 zostały rozpatrzone podania o przyjęcie do szkoły w ramach rekrutacji uzupełniającej na dwa wolne miejsca w klasie edukacji matematycznej. Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przyjęciu 2 kandydatów zgodnie z kryteriami rekrutacji zawartymi w Regulaminie przyjęć do 58 Gimnazjum im. Władysława IV.
W tej chwili Szkoła nie dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku zwolnienia miejsca Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy kolejne podania w dniach 25-28 sierpnia 2014 roku.

                                         Przewodnicząca Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
                                                                Małgorzata Dąbrowska
 
Informacja dla kandydatów do VIII LO im. Władysława IV
W  dniu 9 lipca o godz. 14.00 zostały rozpatrzone podania o przyjęcie do szkoły w ramach rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca w klasie 1A (2 miejsca) oraz w klasie 1B,C (6 miejsc). Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przyjęciu 8 kandydatów zgodnie z kryteriami rekrutacji uzupełniającej zawartymi w Regulaminie przyjęć do VIII LO im. Władysława IV.
W tej chwili Szkoła nie dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku zwolnienia miejsca Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy kolejne podania w dniach 25-28 sierpnia 2014 roku.

                                                         Przewodnicząca Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
                                                                                Małgorzata Dąbrowska
 
Wydawanie świadectw maturalnych w piątek 27 czerwca od godziny 10:00 w sekretariacie szkoły
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 25 z 250
Raport z ewaluacji całościowej


Międzynarodowe Olimpiady PrzedmiotoweKontakty z uczelniami
       

       


Dziennik elekroniczny