Informujemy, że spotkanie dla kandydatów do naszego liceum

odbędzie się 27 marca br. o godz. 1700

Zapraszamy!

W imieniu Zarządu Koła Wychowanków zapraszamy na "Jajeczko Wielkanocne",

które odbędzie się 12 kwietnia br. o godz. 1730.

Szczegóły w załączniku.

13 marca 2019 r. odbył się finał 3. edycji Olimpiady Statystycznej organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie. W turnieju uczestniczyło 30 finalistów z całej Polski, wyłonionych spośród ponad 3000 uczestników. Niektórzy startowali w rozgrywkach już po raz trzeci. Uczniowie otrzymali 3 zadania do rozwiązania w ciągu 45 minut. Podczas uroczystej gali ogłoszono wyniki rywalizacji, w której nasi uczniowie z klasy I C osiągnęli ogromny sukces. Mikołaj Dziok został sklasyfikowany na 20. miejscu, podczas gdy Krzysztof Skarżycki, ku własnemu niedowierzaniu, zdobył miejsce 10 i tym samym otrzymał Złoty Indeks, uprawniający go do wstępu na większość uczelni w Polsce, łącznie z Uniwersytetem Warszawskim.

Serdecznie gratulujemy!

tekst i zdjęcie: p. Agnieszka Chełchowska

11 marca uczniowie z lektoratu języka francuskiego mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach teatralnych i pisarskich zorganizowanych przy współpracy z Instytutem Francuskim w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Warszawie. Zajęcia były prowadzone przez panią Rebeccę Vaissermann i panią Lucie Depauw. Przed przyjazdem do Warszawy pisarki spędziły dwa tygodnie w Brunowie, pisząc na nowo sztuki Moliera dla młodzieży uczącej się języka francuskiego. Wszystko odbyło się w ramach projektu 10 sur 10, sztuki francuskojęzyczne do napisania i przeczytania. 

4 marca 2019 r. klasa 1 C wraz z p. Danutą Polko w ramach lekcji EDB odbyła wycieczkę do siedziby pobliskiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 5, znajdującej się przy ul. K. Marcinkowskiego 2. Na miejscu, dzięki uprzejmości strażaków, mieliśmy okazję obejrzeć sprzęt, którym posługują się podczas akcji oraz poznać przeznaczenie poszczególnych narzędzi. Następnie dowiedzieliśmy się, jak zorganizowana jest praca w jednostce i czym zajmuje się dyspozytor. Poznaliśmy także kryteria przyjmowania przyszłych inżynierów pożarnictwa do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, na zakończenie mieliśmy możliwość obejrzenia symulacji alarmu pożarowego. 

tekst: Helena Wałachowska, kl.  1 C