Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Klauzula obowiązku informacyjnego dla osoby upoważnionej do odbierania dziecka 

Klauzula obowiązku informacyjnego dla osoby upoważnionej do reprezentowania rodziców  w czasie zebrań