Informujemy, że spotkanie dla kandydatów do naszego liceum

odbędzie się 30 marca 2022 r. o godz. 1700 w budynku szkoły

Zapraszamy!