O konkursie

KONKURS MATEMATYCZNY WLADEX powraca

Dyrekcja i nauczyciele matematyki VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie  przez wiele lat organizowali dla uczniów szkół podstawowych Konkurs Matematyczny pod patronatem Towarzystwa Szkół Twórczych. Wraz z wprowadzoną reformą oświaty konkurs został zawieszony.
 
Uprzejmie informujemy, że postanowiliśmy wznowić organizację konkursu w roku szkolnym 2022/2023. Nowa edycja jest skierowana do uczniów klas siódmych i ósmych. Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie, abyśmy mogli wspólnie przeżyć matematyczną przygodę.

Organizatorzy
Dyrekcja i nauczyciele matematyki VIII LO

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO

WLADEX

TOWARZYSTWA SZKÓŁ TWÓRCZYCH DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2022/2023.
 2. Organizatorem konkursu jest VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie.
 3. Organizator określił następujące cele konkursu:
  • pobudzanie twórczego myślenia u uczniów i wdrażanie ich do niekonwencjonalnych sposobów rozwiązywania problemów,
  • popularyzowanie matematyki wśród uczniów,
  • rozwijanie u uczniów zainteresowań matematycznych,
  • stworzenie życzliwej atmosfery rywalizacji,
  • dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu.
 4. Do konkursu należy zgłaszać szkoły korzystając z oficjalnego adresu mailowego szkoły na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Będą to adresy do korespondencji w sprawie konkursu między VIII LO i zgłoszoną szkołą.
  Zgłoszenia będą przyjmowane do 12.04.2023 r.

ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach :
  etap pierwszy – eliminacje szkolne, przeprowadzają szkoły podstawowe dnia 14.04.2023 r.
  (piątek) w oparciu o przesłany zestaw zadań
  etap drugi – finał, przeprowadza VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w dniu 9.05.2023 r. (wtorek) o godz. 13:00.
 2. Szczegółowy opis każdego z etapów znajduje się na końcu niniejszego regulaminu.
 3. Dokumentację związaną z konkursem (protokoły, prace uczniów) przechowuje VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV do końca roku szkolnego 2022/2023.
 4. W finale prace uczniów oceniane są przez nauczycieli tworzących Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV.
  W skład Komisji Konkursu wchodzą:
  Dyrektor VIII LO Małgorzata Dąbrowska – przewodnicząca
  Katarzyna Skibińska, Joanna Wojdan, Edyta Kleczyńska, Małgorzata Przeniosło – członkowie.

ETAP I ELIMINACJE SZKOLNE

 1. Etap ten przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora szkoły.
 2. Przewodniczący Komisji odpowiada za jakość oraz terminowość pracy Szkolnej Komisji oraz za przeprowadzenie pierwszego etapu konkursu w wyznaczonym przez organizatora terminie.
 3. Szkoły przeprowadzają etap szkolny konkursu w oparciu o nadesłane przez organizatora zadania.
 4. Uczniowie rozwiązują sześć zadań otwartych, tak samo punktowanych. W trakcie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów ani innych pomocy dydaktycznych.
 5. Za każde zadanie uczeń może otrzymać od 0 do 5 punktów, kryteria oceniania ustala Szkolna Komisja.
 6. Czas pracy uczestników konkursu wynosi 90 minut od chwili rozpoczęcia rozwiązywania zadań.
 7. Kolejność wykonywania zadań jest dowolna.
 8. Wyniki etapu szkolnego Komisja Szkolna przesyła na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 21.04.2023 r. (piątek).
 9. Szkolna Komisja Konkursowa zobowiązana jest do:
  • czuwania nad prawidłowością przebiegu konkursu,
  • rzetelnego sprawdzenia prac,
  • sporządzenia protokołu prac komisji,
  • przesłania listy uczniów wraz z punktacją za poszczególne zadania etapu szkolnego konkursu w formie zaproponowanej przez organizatorów na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  przesłanie wyników pierwszego etapu należy dokonać z oficjalnego adresu mailowego szkoły
 10. Organizator konkursu zobowiązany jest do wybrania około 60 uczestników finału na podstawie przysłanych wyników. Jedynym i decydującym kryterium wyboru uczestników finału będzie liczba zdobytych przez nich punktów w eliminacjach szkolnych.
 11. Do 28.04.2023 r. szkoły otrzymają od organizatora listy uczniów zakwalifikowanych do finału konkursu.

ETAP II FINAŁ

 1. Etap ten przeprowadza Komisja Finałowa złożona z nauczycieli matematyki VIII Liceum Ogólnokształcącego.
 2. W finale mogą uczestniczyć wyłącznie osoby uprzednio do niego zakwalifikowane, uczestniczące w eliminacjach szkolnych. Liczba uczestników finału to około 60 uczniów.
 3. Uczniowie zgłaszający się na drugi etap konkursu muszą mieć przy sobie ważną legitymację szkolną, długopis z czarnym tuszem, linijkę i cyrkiel.
 4. II etap przeprowadza VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w dniu 9.05.2023r., szczegółowy harmonogram zostanie przesłany na podany adres e-mail do szkół wraz z informacją o zakwalifikowaniu uczniów do II etapu.
 5. II etap składa się z zadań otwartych i zamkniętych.
 6. Czas pracy uczniów wynosi 100 minut.
 7. W trakcie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów ani innych pomocy dydaktycznych.
 8. Laureatami konkursu (I, II, III miejsca) zostają uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w  II etapie konkursu. Zostaną również przyznane wyróżnienia w konkursie.
 9. Komisja Finałowa zobowiązana jest do:
  • czuwania nad prawidłowością przebiegu finału,
  • rzetelnego sprawdzenia prac, ocenienia ich zgodnie z opracowaną wcześniej punktacją,
  • wręczenia nagród laureatom,
  • sporządzenia protokołu prac komisji.
 10. Od decyzji Komisji Finałowej nie przysługuje odwołanie.
 11. Zakończenie konkursu wraz z ogłoszeniem wyników odbędzie się w VIII Liceum Ogólnokształcącym. O terminie zakończenia konkursu szkoły biorące udział w finale zostaną poinformowane.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu:

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych jest VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie. Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu i ich rodziców/opiekunów prawnych są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i publikowanie są dobrowolne. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w Regulaminie Konkursu bądź żądania ich usunięcia, uczestnik Konkursu zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.