Dzień Ziemi

Obchody Dnia Ziemi wpisane zostały na stałe do planu wychowawczego naszego Liceum w 1993 roku, po Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro. Uznaliśmy wówczas, że szkolna społeczność powinna być systematycznie informowana o problemach i inicjatywach ekologicznych. Chcieliśmy, aby młodzież miała możliwość systematycznego uczestniczenia w zajęciach terenowych prowadzonych w obrębie obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych jak też w obrębie obszarów zdegradowanych, poddawanych silnej antropopresji. Zależało nam, aby treści ekologiczne przygotowywane samodzielnie przez uczniów prezentowane były w jak najatrakcyjniejszy sposób, w formie kolorowych posterów, zdjęć, map i wykresów.

Ważnym było dla nas, aby 22 kwietnia Szkoła stała się miejscem prezentacji filmów ekologicznych, miejscem poznawania aktywnych metod oceny środowiska i miejscem spotkań młodzieży z ekspertami.

Do tej pory udało się nam gościć na obchodach Dnia Ziemi:

 • pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
 • pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego z Wydziału Biologii;
 • pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej z Wydziału Geodezji i Kartografii;
 • pracowników naukowych SGGW;
 • ekspertów z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;
 • ekspertów z Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska;
 • Mazowieckiego Konserwatora Przyrody;
 • przedstawicieli Zarządu m.st. Warszawy;
 • Dyrekcji Lasów Państwowych;
 • Wojewódzkiej Stacji SANEPID;
 • Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Warszawie;
 • Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

2022

W roku 2022 nareszcie mogliśmy ponownie zorganizować Dzień Ziemi w wersji stacjonarnej. Ze względu na dużą liczbę wydarzeń Dzień przekształcił się w Tydzień Ziemi. Zależało nam na tym, by wszystkie klasy miały okazję wziąć udział w spotkaniach. Zgodnie z tegorocznym hasłem „Niespokojne oblicza przyrody” tematyka wykładów i warsztatów dotyczyła niebezpiecznych zjawisk zachodzących zarówno w przyrodzie nieożywionej (m. in. zmiany klimatyczne, powodzie), jak i ożywionej (zmniejszenie różnorodności biologicznej, epidemie). Uczniowie mieli okazję wysłuchać prelekcji wykładowców reprezentujących Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW – dr. Wojciecha Pokojskiego, dr. Wojciecha Lenartowicza, dr. Maksyma Łaszewskiego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pana Andrzeja Mutera, Regionalne Centrum Ekologicznego REC Polska – pana Michała Miazgi, a także przedstawicielki nauk humanistycznych – pani  prof. dr hab. Hanny Krajewskiej, dyrektor Archiwum PAN w Warszawie. Zostały także przeprowadzone warsztaty chemiczne, zajęcia w Ogrodzie Zoologicznym dotyczące zwierząt zagrożonych wyginięciem, zajęcia w Ogrodzie Botanicznym na temat roślin objętych konwencją CITES oraz zajęcia terenowe dotyczące różnorodności ekosystemów rezerwatu przyrody Las Bielański i Kampinoskiego Parku Narodowego. Uczniowie przygotowali też plakaty i prezentacje związane z tematyką Dnia Ziemi. Szczegółowy harmonogram wydarzeń można znaleźć w załączonym pliku.

DZ_1
DZ_2
DZ_3
DZ_4
DZ_5
DZ_6
DZ_7
DZ_8
DZ_9
DZ_10
DZ_11
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Plan obchodów Dnia Ziemi 

Szczegóły znajdziecie na plakacie, którego autorem jest Antoni Jesień z klasy II C.

plakat na dzień ziemi ze szczegółowych harmonogramem

2021

Tradycją naszej szkoły są coroczne obchody Dnia Ziemi, międzynarodowego święta obchodzonego 22 kwietnia. W ubiegłym roku z powodu rozpoczynającej się pandemii nie mogliśmy zrealizować naszych planów związanych z tym świętem. Planowane przez nas spotkania stacjonarne nie mogły się odbyć.
W tym roku byliśmy przygotowani na to, że obchody odbędą się w formie zdalnej. Tematem przewodnim naszych działań było hasło „Woda – bezcenny żywioł”. Zespół nauczycieli uczących przedmiotów przyrodniczych zaprosił na spotkania z uczniami osoby zajmujące się w różnych aspektach tematyką „wodną”. Naszymi gośćmi byli pracownicy Wydziału Biologii, Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz IMGW: dr hab. Wiktor Kotowski, dr hab. Paweł Koperski, dr Bożena Kicińska, dr Piotr Kociszewski, dr Wojciech Pokojski, dr Maciej Lenartowicz, dr Maksym Łaszewski, Anna Nadolna. Szczegółowy harmonogram spotkań został zamieszczony na załączonym plakacie.
Zorganizowane zostały również warsztaty on-line oraz wystąpienia naszych uczniów, którzy przedstawili znaczenie wody w przyrodzie i życiu społeczeństw oraz wyniki swoich badań terenowych.
Już teraz zapraszamy naszych uczniów na przyszłoroczny Dzień Ziemi.

   

2019

Plan obchodów Dnia Ziemi w 2019 r. 

      

   

2018

Plan obchodów Dnia Ziemi w 2018 r.