27 marca 2023 roku w VIII LO miała miejsce niecodzienna lekcja. Wiktoria i Antoni z kl. III C poprowadzili spotkanie z absolwentem naszego liceum p. Stanisławem Brejdygantem.

Uczniowie mogli posłuchać inspirujących wspomnień aktora, reżysera i wykładowcy, który maturę zdawał w gmachu naszej szkoły 70 lat temu. Spotkanie rozpoczęło wspomnienie czasów II wojny światowej, a potem lat powojennych. Wyjątkowe miejsce we wspomnieniach absolwenta Władysława IV zajmuje jego niezwykły polonista oraz udział w kole teatralnym, co wpłynęło na wybory życiowe naszego Gościa. Refleksje o kulturze, którymi z uczniami dzielił się maturzysta rocznika 1953, wypełnione były nawiązaniami do „Pana Tadeusza”, Wielkiej Improwizacji Konrada oraz Hamleta. Lekcję wspomnień zakończyła recytacja wiersza Z. Herberta „Przesłanie Pana Cogito” w wykonaniu p. S. Brejdyganta. Spotkanie zapisało kolejna kartę międzypokoleniowej rozmowy Władysławiaków.

Tekst : p. Renata Karwowska