4 października 2019 r. uczniowie klasy I A, II D oraz klasy III A wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Gdańska. Wizyta odbyła się w ramach projektu „Podróże wolności” i została dofinansowana przez miasto stołeczne Warszawa. Zwiedzając Europejskie Centrum Solidarności oraz teren dawnej Stoczni Gdańskiej, upamiętniliśmy trzydziestą rocznicę obrad Okrągłego Stołu oraz wyborów 4 czerwca. W wyjeździe wzięło udział 60 uczniów, nad którymi opiekę sprawowali: p. Anna Kunowska, p. Ewa Neneman, p. Mariusz Włodarczyk oraz p. Malwina Żyra. Towarzyszyły nam: wiceprezydent m. st. Warszawy – p. Renata Kaznowska oraz wicedyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń – p. Karolina Malczyk.