12 czerwca br. klasa 2 A (pod opieką p. Cerfvol i p. Karwowskiej) udała się na wycieczkę do Muzeum Romantyzmu i Muzeum Pozytywizmu – odpowiednio – do Opinogóry i Gołotczyzny. Wyjazd ten był swoistym podsumowaniem pracy na lekcjach języka polskiego w tym roku szkolnym.

Najpierw mieliśmy przyjemność zawitać do Opinogóry, gdzie przywitała nas pani przewodnik, zabierając na spacer po rezydencji rodu Krasińskich. Oczywiście wszyscy skupialiśmy się na informacjach dotyczących Zygmunta hr. Krasińskiego – polskiego wieszcza, twórcy doby romantyzmu (autora tak znanych dzieł jak: ,,Nie-Boska komedia” albo ,,Irydion”).

Zgromadzone w muzeum pamiątki, a także ciekawy wykład pani przewodnik uporządkowały naszą wiedzę o tym wybitnym artyście.

Z pewnością wycieczka nie byłaby ,,pełną” gdybyśmy nie odwiedzili także Gołotczyzny – miejsca działalności wybitnego teoretyka pozytywizmu - Aleksandra Świętochowskiego. Możność konfrontacji dwóch zasadniczo różnych od siebie koncepcji (jakimi były założenia romantyzmu i pozytywizmu) skłoniła nas do głębokiej refleksji i mimowolnej oceny, która epoka silniej do nas przemawia.

Wycieczka zakończyła się nieopodal szkoły, a uśmiechy na twarzach wychodzącej z autokaru młodzieży chyba najlepiej świadczą o tym, że czas poświęcony zwiedzaniu nie był straconym, jak również o tym, że pomimo upałów udało się produktywnie spędzić dzień.

tekst: Tomasz Ratowski, kl. II a

zdjęcie: p. Aleksandra Cerfvol