30 maja 2019 r. w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyła się gala finałowa konkursu „75 rocznica bitwy o Monte Cassino” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. 3 uczniów naszej szkoły: Alicja Barbachowska (I A), Mateusz Lasota (I B) oraz Bartłomiej Radożycki (III Ga) otrzymali wyróżnienia. W gali finałowej konkursu udział wzięło prawie 300 osób, w tym laureaci, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice i zaproszeni goście.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Anna Maria Anders – Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Dialogu Międzynarodowego, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Gala rozpoczęła się od wejścia na salę w rytmie marszu wojskowego Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września  1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk pod kierunkiem Tadeusza Kucharskiego i odśpiewania hymnu państwowego oraz wykonania dwóch pieśni patriotycznych i pokazu musztry paradnej.

Nagrody rzeczowe, medale, puchary, statuetki i dyplomy odebrało 116 nagrodzonych uczniów. Wręczali je: Anna Maria Anders – gość honorowy i płk rez. Alfred Kabata oraz fundatorzy obecni na gali.

tekst: Mateusz Lasota, kl. I B