Z wielką radością informujemy, że Adam Maliszewski został laureatem 7. miejsca Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

W dniach 5-7 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbywał się finał Olimpiady, a w szranki stanęło 103 uczestników z całej Polski. Tegoroczny temat przewodni to „Polska i jej sąsiedzi. Polityka–Gospodarka–Społeczeństwo–Kultura”. Warto zaznaczyć, iż jest to szczególna edycja Olimpiady, bowiem w tym roku świętowano jej 60-lecie. W drugim dniu Olimpiady jako panelistka wystąpiła wieloletnia dyrektor naszego liceum – pani Grażyna Filipiak. 

Adam jest uczniem klasy 1 C, a opiekę merytoryczną nad jego przygotowaniami sprawowała p. Marta Rojewska. 

Gratulacje dla Adama!

   

tekst i zdjęcia: p. M. Rojewska