11 marca uczniowie z lektoratu języka francuskiego mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach teatralnych i pisarskich zorganizowanych przy współpracy z Instytutem Francuskim w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Warszawie. Zajęcia były prowadzone przez panią Rebeccę Vaissermann i panią Lucie Depauw. Przed przyjazdem do Warszawy pisarki spędziły dwa tygodnie w Brunowie, pisząc na nowo sztuki Moliera dla młodzieży uczącej się języka francuskiego. Wszystko odbyło się w ramach projektu 10 sur 10, sztuki francuskojęzyczne do napisania i przeczytania. 

Warsztaty rozpoczęły się konwersacją z autorkami, które opowiadały o swojej pracy oraz twórczości. Następnie zostaliśmy podzieleni na dwie grupy- jedna zgłębiała techniki teatralne pod przewodnictwem pani Vaissermann, a druga, której opiekunką była pani Depauw, zajęła się pisaniem tekstów do sztuk teatralnych w języku francuskim. Na zakończenie mogliśmy wymienić się wrażeniami z odbytych warsztatów oraz zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek. Opiekunem i koordynatorem wydarzenia była p. Aleksandra Cerfvol.

tekst: Maria Żmijewska, kl.  2 D