Prezydium

Prezydium Samorządu Uczniowskiego w latach 2020-2021

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Dawid Sikorski III A

Wiceprzewodnicząca - Alicja Pruszkowska II Ag

Skarbnik - Maciej Pietraszewski III A


Pozostali członkowie Prezydium:

Kamil Sijka II A

Tadeusz Szymański II D

Maria Wawrzyniak II Ag

Karolina Zaremba II Bg

Izabela Krzykowska II Dg

Bartosz Aniszewski III A

Milena Popławska III B

Regulaminy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego przyjęty 31 stycznia 2020 r.  

Aneksy do regulaminu   

Regulamin Biura