Prezydium

Prezydium Samorządu Uczniowskiego w latach 2018-2019

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Karol Bojke III C

Wiceprzewodniczący – Dawid Sikorski II A

Skarbnik – Krzysztof Chudzik III CPozostali członkowie Prezydium:

Michał Chrząścik III A

Wiktoria Kokosza II A

Franciszek Ogidel III B

Alicja Pruszkowska I D

Maria Tyszecka III B

Agata Widz III B


Program wyborczy 

Regulaminy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego przyjęty 31 stycznia 2020 r.  

Regulamin Biura