17 kwietnia 2018 r. w ramach obchodów Dnia Ziemi klasa 1D wzięła udział w warsztatach laboratoryjno-terenowych w  Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich Warszawy. Zajęcia podzielone były na dwa moduły. Pierwszy dotyczył funkcjonowania ekosystemów leśnych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia obiegu wody w przyrodzie. Uczniowie mieli szansę wykonać doświadczenia tłumaczące proces przepływu wody w roślinach oraz pracować na preparatach roślinnych przy użyciu mikroskopów.
Moduł drugi, w postaci gry terenowej na obszarze Lasu Kabackiego, związany był z rozwijaniem umiejętności orientacji w terenie oraz pracy z kompasem i mapą.

tekst: Helena Olejnik, kl. 1 D