30 września 2017 roku w godzinach 10.30 – 12.00 niektórzy uczniowie naszego gimnazjum wraz z panią Ewą Klinger wzięli udział w wykładzie z  pokazami,  pt.  „Elektryzująca elektryczność”. Odbywał się on w ramach Festiwalu Nauki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wykład  prowadzili  Dziekani Wydziału Fizyki.  

W niezwykle ciekawy sposób dowiedzieliśmy się, że dzięki siłom elektrycznym istnieją atomy. Impulsy elektryczne przenoszą informację w naszym organizmie, a wyładowania elektryczne widzimy w czasie burzy. Wykładowcy interesująco opowiadali w oparciu o pokazy i doświadczenia o różnych przejawach powyższych oddziaływań. Niektórzy z nas mieli okazję po raz pierwszy oglądać urządzenia, które z pewnością podniosły wartość edukacyjną wykładu. Dały one również możliwość łatwiejszego zrozumienia prezentowanych zjawisk fizycznych, a także wzbudzały większe zainteresowanie trudnymi tematem fizycznym. Możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu fizyki i matematyki dały również wprowadzane i tłumaczone przez wykładowców równania. Wykład godny polecenia i jako uczestnicy zachęcamy do korzystania z wiedzy przekazywanej dodatkowo na wykładach z fizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

tekst: Jakub Malczewski, kl. II Ga