Prezydium

Prezydium Samorządu Uczniowskiego w latach 2018-2019

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Karol Bojke II C

Wiceprzewodniczący – Kamil Tkacz II B

Skarbnik – Krzysztof Chudzik II C

Pozostali członkowie Prezydium:

Adam Błoński II D

Michał Chrząścik II A

Karolina Grzechocińska III C

Wiktoria Lenkiewicz III B

Franciszek Ogidel II B

Alicja Pruszkowska III Gb

Dawid Sikorski I A

Julia Skrzypczyk III A

Andrzej Tkacz II C

Maria Tyszecka II B

Katarzyna Wróbel III D

Zbigniew Wardaszka III B

Agata Widz II B

Program wyborczy 

Regulaminy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego przyjęty 5 stycznia 2017 r.  

Regulamin Biura